Služby Božie 2.nedeľa po Vianociach 5.1.2020

Kázeň: 24:32
Matúš 3:13-17
Oznamy: 52:12
Piesne: 74,70,36,A12,590