Služby Božie 20.06.2021 3. Nedeľa po Svätej Trojici.

Kázeň: 14:50 min. Mk.2:13-17.v.
Oznamy: 38:18 min.
Piesne: 188,200,366