služby Božie 20.10.2019


začiatok: 4:05 min.
príhovor ku konventu: 5:20 min.
Kázeň: 38:20 min. Mt.13:1.-9. (L.Kordošová)
program – deti z materskej škôlky Magdalénka: 1:02:40 h.
Oznamy: 1:13:45 h.
Volebný konvent- výsledky: 1:18:20 h.
Piesne: 192,560,A86,224

Deti z materskej škôlky Magdalénka