Služby Božie 20. 11. 2016 – spomienka na obete dopravných nehôd

príhovor: 4:50 min.
kázeň: 37:50 min. Jan 11:2 (M. Petrula)
oznamy: 1:06:20 hod.
piesne: 374, 197, 519, 1. , 5.v. Antifóna 83