Služby Božie 20.11.2022, spomienka na obete dopravných nehôd – Nedeľa večnosti

Kázeň: 57:20 min. (Viktor Sabo)
Matúš 7:12
Oznamy: 1:22:05 min.
Piesne: 664,637,663,A82,519

sdr

sdr

sdr