Služby Božie 20.5.2018 – 1.slávnosť svätodušná Pentacoste


kázeň: 26:53. Skutky Apošt. 2:1-4 (M.BOCHNIČKA)
oznamy: 48:02
piesne: 165,167,181,169,A41,633