Služby Božie 21. 2. 2016

Kázeň: od 15:30.min, 1.Tes 4:1-3 (M.Bochnička); oznamy: od 35:30 min.
Čísla piesní: 80, 116, 222, antifóna: A29