Služby Božie 21.4.2019 Veľkonočná nedeľa


detská besiedka: 4:40 min.
kázeň: 36:40 min. Jn. 21:1.-10.V (L.Kordošová) pieseň: 130. 1.v.
oznamy: 57.min. min.
spevokol: 59.min.
pastierky list: 1:03 hod.
piesne: 121,124,A34,600,125,A32,129

detská besiedka
spevokol