služby Božie 21.7.2019


Kázeň: 22:46 min. Jn. 1:1-9v. (V.FERENČÍK)
Oznamy:44:35
Piesne: 187,265,352,A51,644