Služby Božie 22. 10. 2017


kázeň: 22:40 min. Žid.11:1 – 5 (M. Bochnička);
oznamy: 50. min.
piesne: 392, 560, 203, A68, 636