Služby Božie 22.12.2019 4.adventná nedeľa


Kázeň: 22:45 min. Iz.63:15.v.-64:3.v. (V.Ferenčík)
Oznamy / výsledky volieb biskupa východného dištriktu ECAV: 43:55 min.
Piesne: 12,22,8,A7,25