Služby Božie 23.10.2022


19. nedeľa po Svätej Trojici (M.Bochnička)
Kázeň: 19:30 min.
Marek 2:1-5
Oznamy: 42:05 min.
Piesne: 211, 696, 197, A54, 634
Poznámka: nahrávka začala s oneskorením, ospravedlňujeme sa