služby Božie 23.12.2018


kázeň: 19:20 min. 5.M.18:15.-19,v. (V. Ferenčík)
v.P.: 36:15 min.
oznamy: 1:18:55 hod.
piesne: 24, 18, 25, A8, 26; VP: 21, 22, 304