Služby Božie 23.2.2020, posledná predpôstna nedeľa Estomihi

Kázeň: 22:02
Marek: 8:31-38
Oznamy: 46:34
Piesne: 195,461,200,A67,496