Služby Božie 24.12.2017

začiatok: 9:00

kázeň: M.Bochnička
piesne: 2, 20, 4, A8, 22


začiatok: 15:00

kázeň: 41:30 min. 1.Mojžiš 3:1-13 (Ľ.KORDOŠOVÁ)
piesne: 19,A1,9,49,A11,38,60,41


začiatok: 17:00

kázeň: 33:30 min. Luk.2.7-9 (M.Bochnička)
Oznamy: 52 min.
piesne: 19, A6, 47, A11, 41, 60
program: