služby Božie 24.12.2018

15:00

spevokol: 17. min
kázeň: 47:25 min. Iz.62:6,7,10-12v. (V. Ferenčík)
spevokol: 1:07:35 hod.
recitácia: 1:10:15 hod.
tichá noc: 1:13:00 hod.
piesne: 19.28.38,52,60,41,A7,12


17:00

kázeň : 24:56 min. Lk. 2:1-7 (M.Bochnička)
oznamy: 41:45 min.
piesne: 18,A1,52,A7,39,41,60