Služby Božie 24.2.2019


kázeň: 22:10 min. Lk. 8.kap.:5.-8.v. ( M.Bochnička )
spevokol, modlitby: 37:50 min.
báseň: 47:40 min.
piesne: 190,284,200,A86,345