Služby Božie 24.4.2022, 1.nedeľa po Veľkej noci, deň Pánov

Služby Božie, 1.nedeľa po Veľkej noci, deň Pánov (V.FERENČÍK)
Kázeň: 22:36 min.
Ján 21:1-14
Oznamy: 41:45 min.
Piesne: 381,137,126,A35,131