Služby Božie 24.6.2018


pásmo z deťmi: 7:10 min.
príhovor p.riaditeľky evanjelickej škôlky Magdalénka: 12:25 min.
kázeň: 26:10 min. Jan 17:20 – 23v. (V.Ferenčík)
oznamy: 49. min.
piesne: 212, 567, 221, 481