Služby Božie 25.7.2021 8. Nedeľa po Svätej Trojici.

Kázeň: 22:16 min.
Lukáš 9:51-56
Oznamy: 39:43 min.
Piesne: 192,545,203,A60,498