služby Božie 25.11.2018 – 25.nedeľa po svätej trojici: dni Diakonie


kázeň : 19:50 Lukáš 10:33-35 (M.Bochnička)
oznamy: 40:35
piesne:188,648,219,A60,700