Služby Božie 25.12.2017, narodenie Krista Pána


kázeň: 36:25.min. Lk. 2:8-9 (V.Ferenčík)
Pastiersky list biskupov ECAV: 51:20. min.
Oznamy: 56:20. min.
Spevokol: 58.min.
piesne: 31; 34, A11, 47; 35, 39 1.v. A16, 52