služby Božie 25.12.2018

Priamy prenos vysielaný RTVS

Piesne: 32; 34; A11; 47; 35; A12; 592

Kázeň: Mgr. Slavomír Sabol, zástupca generálneho biskupa a dištriktuálny biskup VD v 33:05min. prenosu