Služby Božie 25.12.2023, narodenie Krista – NATIVITAS CHRISTI

Kázeň: 35:26 min.
Ján 18:37
Oznamy: 1:13:30
Piesne: 31,33,A12,47,35,A13,41