Služby Božie 25.2.2018 – 2.pôstna nedeľa Reminiscere


kázeň: 21:00 min. Matúš 12:38-42 (Ľ.KORDOŠOVÁ)
oznamy: 43:25 min.
piesne:81,85,82,A26,103