Služby Božie 25.3.2018 6.pôstna nedeľa Palmare


kvetná nedeľa Palmare
kázeň: 41:45min., Ján 12:12-23,27 (V.FERENČÍK)
oznamy: 1:03:50 min.
piesne: pašie