Služby Božie 25.4.2021

Hlavný kostol 9:00

Kázeň: 21.min. Jn. 16.kap. od 16.v. (V.Ferenčík)
Oznamy: 40 min.
Piesne: 215,144,134,A35,362

TV Liptov: