Služby Božie 25.6.2023 3. nedeľa po Svätej Trojici

Kázeň: 22:03 min.
Lukáš 15:1-10
Oznamy: 39:42
Piesne: 209,245,197,358,A-59