Služby Božie 26.06.2022, 2. nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie, 2. nedeľa po Svätej Trojici (V.FERENČÍK)
Kázeň: 23:58 min.
Lukáš 19:1-10
Oznamy: 43:44 min.
Piesne: 373,482,633,A54,352