Služby Božie 26.11.2023


kázeň: 24:15 min. Zj. 4.kap. od 1.v. (V.Ferenčík)
oznamy: 42. min.
príhovor – Lýdie Číž: 52:20 min.
piesne: 192,684,199,A86,691