Služby Božie 26.12.2022 2.Sviatok vianočný

Služby Božie 2. Sviatok vianočný (L.Kordošová)
Kázeň: 24:01 min.
Skutky 6:8-10, 7:54-60
Oznamy: 39:08 min.
Piesne: 44,55,35,A17,53