Služby Božie 26.2.2023 – 1.pôstna nedeľa


Kázeň: 13:20 min. Mt.4.:1.-11.v. (M.Bochnička)
Oznamy: 40. min.
Piesne: 81,116,A25,103