Služby Božie 26. 3. 2017 – 4.pôstna nedeľa: nedeľa radosti (laetare)

kázeň: 22:30 min. Jozue 5:9-12 (L. Kordošová)
oznamy: 47:40 min.
piesne: 338, 455, 83, A31, 110