Služby Božie 26.3.2023 – Smrtná nedeľa


kázeň: 43:45 min. Jn. 11 od 50.v. (V.Ferenčík)
oznamy: 59:45 min.
piesne: Pašie – Smrtná nedeľa