služby Božie 26.5.2019 konfirmácia


kázeň: 16:20 min. Jn.15:5-15v. (V.Ferenčík)
konfirmáčné otázky, sľub: 31:40 min.
modlitba konfirmantov: 46:30 min.
poďakovanie, modlitby: 52:30 min.
spevokol: 55:40 min
príhovor dozrcu c.z.: 58:10 min.
v.P.: 1:05:50. h.
piesne: 215,624,586, V.P.: 603, 1.2.6.v.; 648,1.v.;263