Služby Božie 26.7.2020 7.nedeľa po Svätej Trojici

Služby Božie, 7.nedeľa po Svätej Trojici. (Vladimír FERENČÍK)
Kázeň: 23:10
Marek: 2:23 – 3:1-6
Oznamy: 45:27
Piesne: 383,245,200,350,A-59