Služby Božie 26.9.2021 – 210. výročie narodenia M.M.Hodžu


Kázeň: 25:40 min.Gn.25 9 (I.Eľko)
Príhovor primátora mesta Liptovský Mikuláš Jána Blcháča: 52:10 min.
Oznamy: 56:20 min.
Piesne: 186,563,199,A66,565