Služby Božie 27.06.2021 4. Nedeľa po Svätej Trojici.

Kázeň: 17:54 min.
Matúš 18:19-20
Oznamy: 39:09 min.
Piesne: 374,453,355,A58