Služby Božie 27.09.2020, 16.nedeľa po Svätej Trojici. Konfirmácia 2.ročníka

Kázeň: 14:46
Matúš 5:16
Oznamy: 1:19:43
Piesne: 605(1.-3.v.),211(1.-2.v),586,300(1.v.),288(1.-2.v),A67,263(1.-2.v)