Služby Božie 27. 11. 2016 – 1. adventná nedeľa

kázeň: 11:10 min. Luk. 10:17-24 (Ľ. Kordošová)
v.P.: 27:50 min.
oznamy: 1:11:00 hod.
piesne: 1, 19, 20 Antifóna 5, V.P.: 300, 322, 643