Služby Božie 27. 3. 2016 1. Veľkonočný sviatok

Kázeň: 22:30, 28:30 Žalm 118:14-28 (V.Ferencík)
pastiersky list: 46:30
oznamy: 50:50
Čísla piesní: 121, 124, 129, 126, 151, A32, A33