Služby Božie 27.5.2018 konfirmácia

kázeň: 17:45 min. žalm 16:1-2 (M.BOCHNIČKA)
poďakovanie konfirmandov: 50:20 min.
príhovor zástupcu zboru: 53:40 min.
večera Pánova: 59:30 min.
piesne:
predspev 605 (1.-3.verš)
211, 586, 300 (1.verš)
288 (1.-2.verš), A67, 263

Program:

Program konfirmácia 2018