Služby Božie 27. 8. 2017

Téma: Ľudská pýcha
Kazateľ: Marián Bochnička
Piesne: 188, 490, 203, A57, 634