Služby Božie 28.1.2024


Kázeň: 24:33 min. Mt.20:13-15 (V.Ferenčík).
Oznamy: 44:30 min.
Piesne: 393,446,249,A64,352