Služby Božie 28. 2. 2016

Kázeň: 18:35 min. Luk.18:od 31.verša (V.Ferenčík); oznamy: 36:50 min.
Čísla piesní: 81,85,83,224, antifóna:A27
V.P.:330,331,606