Služby Božie 28.5.2023 – Zoslanie Ducha Svätého


kázeň: 38:10 min. 1M11:1-… a Sk2:1-… (V. Ferenčík)
oznamy: 1:00:31 min.
piesne: 165, 167, A41, 173, 169, A42, 175