služby Božie 28.7.2019


Kázeň: 24.min. Ef.6:14-17.v. (M. Čop) ECAV-CZ
Oznamy: 50.min.
príhovor/blahoželanie k narodeninám br.farárovi Ferenčíkovi: 59.min.
Piesne: 192, 337, 198, 362, A58