Služby Božie 28.8.2022


čítanie: 9:40 min
kázeň: 20:40 min. Rim. 16.kap. od 3.v. (M.Bochnička)
oznamy: 44. min.
piesne: 214,566,219,A61,623