Služby Božie 29.08.2021, 13.nedeľa po Svätej Trojici, Môj Blížny

Kázeň: 23:15 min.
Lukáš 10:25-37
Oznamy: 42:25 min.
Piesne: 195,547,284,A55,225