Služby Božie 29.1.2023 Posledná nedeľa po Zjavení Pána

Kázeň: 18:48 min.
2.Korintským 1:8-10
Oznamy: 37:32 min.
Piesne: 188,327,35,A21,606